quách dày 6

Showing all 7 results

 • Quách gỗ Vàng Tâm trạm Sen dày 6 Mã SP: S32
  • Quách gỗ Vàng Tâm trạm Sen dày 6

  • Giá: 13.000.000  VNĐ 12.000.000  VNĐ
  • Chất liệu:

   Gỗ Vàng Tâm

  • Kích Thước:

   dài 86 x rộng 47 x cao 48 cm, thành dày 6, đáy 4, lắp 10 cm

 • Quách gỗ Vàng Tâm trạm Sen Mã SP: S22NM
  • Quách gỗ Vàng Tâm trạm Sen dày 6

  • Giá: Giá Cả Liên Hệ
  • Chất liệu:

   Gỗ Vàng Tâm; Nguyên Mộc

  • Kích Thước:

   dài 86 x rộng 50 x cao 49 cm, thành dày 6, đáy 4, lắp 10 cm

 • Quách gỗ Vàng Tâm trạm Rồng Mã SP: S20TV
  • Quách gỗ Vàng Tâm trạm Rồng dày 6

  • Giá: 14.000.000  VNĐ 13.000.000  VNĐ
  • Chất liệu:

   Gỗ Vàng Tâm; Sơn Son Thếp Vàng

  • Kích Thước:

   dài 86 x rộng 50 x cao 49 cm, thành dày 6, đáy 4, lắp 10 cm

 • Quách gỗ Gù Hương trạm rồng Mã SP: S25
 • Quách gỗ Vàng Tâm trạm Sen Mã SP: S22TV
  • Quách gỗ Vàng Tâm trạm Sen dày 6

  • Giá: Giá Cả Liên Hệ
  • Chất liệu:

   Gỗ Vàng Tâm; Sơn Son Thếp Vàng

  • Kích Thước:

   dài 86 x rộng 50 x cao 49 cm, thành dày 6, đáy 4, lắp 10 cm

 • Quách gỗ Vàng Tâm trạm Sen Mã SP: S22PU
 • Quách gỗ Vàng Tâm trạm Rồng Mã SP: S20PU