trạm rồng

Showing all 5 results

  • Quách gỗ Vàng Tâm trạm Rồng Mã SP: S33
  • Quách gỗ Vàng Tâm trạm Rồng Mã SP: S29
  • Quách gỗ Vàng Tâm trạm Rồng Mã SP: S20TV
    • Quách gỗ Vàng Tâm trạm Rồng dày 6

    • Giá: 14.000.000  VNĐ 13.000.000  VNĐ
    • Chất liệu:

      Gỗ Vàng Tâm; Sơn Son Thếp Vàng

    • Kích Thước:

      dài 86 x rộng 50 x cao 49 cm, thành dày 6, đáy 4, lắp 10 cm

  • Quách gỗ Gù Hương trạm rồng Mã SP: S25
  • Quách gỗ Vàng Tâm trạm Rồng Mã SP: S20PU