Tin tức

Thủ công mỹ nghệ kêu khó

Ông Đặng Quốc Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Kim Bôi, cho biết, 5 tháng đầu năm 2012, đơn hàng của doanh nghiệp giảm tới 60% so với cùng kỳ 2011. Nếu những năm trước,...